50 m2
2 phòng ngủ, 2WC

51.8 m2
2 phòng ngủ, 2WC

61.6 m2
2 phòng ngủ, 2WC

61.7 m2
2 phòng ngủ, 2WC

62.2 m2
2 phòng ngủ, 2WC

64.6 m2
2 phòng ngủ, 2WC

65.4 m2
2 phòng ngủ, 2WC

77.9 m2
2 phòng ngủ, 2WC

73.8 m2
3 phòng ngủ, 2WC

LIÊN HỆ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ: 0906 93 93 21 - 0902 75 88 18